viethau0205
Featured content
0
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Có anh em nào đầu tư Forex chưa chia sẻ em ít kinh nghiệm. Trang BelFX này có uy tín không nhỉ. VD: Giá dầu thô 40 USD/thùng nhưng khách hàng chỉ cần bỏ ra 0.4 USD để sở hữu 1 thùng dầu thô tại sàn giao dịch. 1000 thùng dầu x 0.4 USD = 400 USD (vốn để mua 1000 thùng chỉ 400 USD) Giá tăng từ 40 USD lên 42 USD (tăng 2 USD/thùng) Lợi nhuận : 1000 thùng x 2 USD = 2000 USD Trung bình mỗi ngày giá dầu biến động 1-2 USD,lợi nhuận cho mình từ 10% - 30% mỗi ngày
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top