Recent content by VanMU

  1. Trong mắt chuyên gia công nghệ, trình duyệt Google Chrome đã thành một phần mềm gián điệp

    Mình thấy chrome dùng thích, còn mấy cái bảo mật thông tin thì không để ý lắm.