T
Featured content
0
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Chào mọi người,e mới vào nhóm mong mọi người chỉ dạy thêm. Cho e hỏi để minh chứng mục đích vay vốn của khách hàng thì mình yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ gì ( với mục đích làm nhà, sữa chữa nhà). E xin y kiến của mọi người ạ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top