Recent content by Truongtuyet0905

  1. T

    HOT Mẫu điện MT700 trong L/C

    Em chào anh chị ạ Hiện em đang học tài trợ thương mại và đang có bài tập sưu tầm các mẫu điện. Anh cho em xin các mẫu điện như MT700( red, transferable,back to back ...) MT720,MT 707 , MT 760, MT 103 ... với ạ

Featured resources

Top