T
Featured content
0
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Mọi người cho mình hỏi, câu hỏi thi của vị trí CV TVKH và CV QHKH cá nhân ngân hàng Sacombank có giống nhau không ạ? Vì bạn mình nói, thi đậu vị trí CV TVKH vẫn có trường hợp được gợi ý sang làm CV QHKH cá nhân??? Cảm ơn mọi người!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top