Recent content by Triet@Nguyen

  1. Triet@Nguyen

    chia sẻ kinh phúc lợi và chế độ tại msb bank

    chào cả nhà tình hình là em mới vừa phỏng vấn msb bank xong vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và đã pass qua vòng . em tính lên tìm hiểu về chế độ lương thưởng trên diễn đàn mình nhưng thấy rất ích mọi người chia sẻ về bank này anh chị nào có kinh nghiệm cho em ý kiến với á . chế...
  2. Triet@Nguyen

    Review Review thi tuyển & Phỏng vấn SCB tại TP.HCM tháng 10/2019

    mình thì không hên như bạn tạch từ vòng phỏng vấn hội sở mặc dù có kinh nghiệm 3 năm bên tài chính . nhung mình thật không hiểu nổi nhân sự bên scb đầu tiên phone cho mình xong mời mình đi phỏng vấn vị trí mà không nói rõ vị trí tuyển dụng cứ nói hẹn lên phỏng vấn trao đổi . thế là lên phỏng...
Top