Trang93tn
Featured content
0
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

 • b thi vị trí nào vậy b
  Trang93tn
  Trang93tn
  lúc nộp hồ sơ k có hỏi đkí vị trí nào hết hà. mình chỉ nộp r họ kêu đi thi thôi. chã biết ôn gì cả :(. HOANG MANG :))
  bạn còn nhớ gì hông? chỉ mình ôn với ^^
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…

Top