Recent content by tieuyeutinh

  1. T

    Thành viên mới làm quen

    em chào các anh chị. e là Thảo. sv năm 3 hv ngân hàng ạ. rất vui được làm quen với mọi người
  2. T

    ế. anh mạnh linh nè ^^

    ế. anh mạnh linh nè ^^
Top