T
Reaction score
27

Profile posts Latest activity Postings About

  • Co a/c nao dang la ben Lienvietpostbank ko? cho e hỏi ty môi trường làm việc ở đây đc ko? T2 này e pv sơ tuyển ko bit họ hỏi gì nữa
    rose275275
    rose275275
    ủa thấy liên việt 31/08 mới hết hạn nộp hồ sơ mà bạn đã được gọi sơ tuyển rồi à?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top