Recent content by nhuttruong1910

  1. nhuttruong1910

    Có nên làm việc ở NHNN

    hệ số lương tăng thêm là 0,8 hay là 1,8 vậy các bạn :D
  2. nhuttruong1910

    SBV

    Hệ số lương tăng thêm của SBV là bao nhiêu vậy các bạn :D chế độ làm việc có tốt ko :D
Top