Thành viên tích cực, Nữ, 23, from Lâm Thao-Phú Thọ