Thành viên tâm huyết, Nam, 25, from 81, lạc long quân, tây hồ, hà nội