Recent content by Nguyễn Trí Nhân

  1. N

    CFA 2017: Tài liệu CFA & FRM các năm, MÁY TÍNH TÀI CHÍNH TẤT TẦN TẬT đều ở đây

    Vậy là phải học cả Curriculum và Notes rồi hả c? Ôi nó dày lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. HU HU HU
  2. N

    CFA 2017: Tài liệu CFA & FRM các năm, MÁY TÍNH TÀI CHÍNH TẤT TẦN TẬT đều ở đây

    Ôi, e tìm mãi mà không biết nên học, mua tài liệu ntn, gồm những gì! Đa tạ Ad đã cho e biết đc nhiều thông tin ntn. E phải ngâm cứ thôi!
Top