Thành viên mới, Nam, 23, from Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ