Verified Banker, Nam, from Đồng Kỵ- Từ Sơn- Bắc Ninh