N
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cả nhà ơi, có ai ứng tuyển vào Viettin, VCB, BIDV hay ngân hàng yêu cầu tốt nghiệp trường công lập, tập trung dài hạn....bla..bla.... Mình có kinh nghiệm nhưng tốt nghiệp hệ liên thông, không biết có bạn nào giống mình không? Nộp hồ sơ có hi vọng gì không?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top