nganhang24h

Có khả năng phân tích khách hàng tốt, để đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất.
Birthday
2/5/92 (Age: 28)
Website
http://nganhang24h.vn
Location
Đà Nẵng

Trophies

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.