Ms Hằng
Reaction score
10

Profile posts Latest activity Postings About

  • Có anh chị nào làm chuyên viên tổ Ví Việt của LienVietpostbank ko ạ? Cho e hỏi công việc cụ thể và chỉ tiêu ntn với ạ? Em cảm ơn!
    Mình muốn học thạc sĩ chuyên ngành TCNH ở Đại học Ngoại thương hoặc Học viện ngân hàng. Có bạn nào biết về điều kiện và chương trình đào tạo tư vấn mình với ^^
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top