Recent content by mrrock

  1. M

    Cty cổ phần giao dịch hàng hoá TP Hồ Chí Minh cần tuyển gấp 20 nhân viên kinh doanh

    [HN]Công Ty Giao Dịch Hàng Hoá HCT Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Full-time 2021 ——————————————————————————— Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên kinh doanh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) – Sở giao dịch hàng hóa được cấp phép chính thức bởi Bộ Công...
Top