M
Featured content
0
Reaction score
11

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Thế là sao? Em k hiểu? K lẽ bằng tuổi em cộng với tuổi của mấy em 94 à?:)) Làm nhân sự thích mà. Có quyền trong tay. Nhưng biết đâu đấy, vào một ngày đẹp zời, a lại k thích làm nghề ấy nữa.:D
    Hi. Đấy là a nói thế. Chứ e biết a sinh năm bao nhiêu. Em 90 nhưng trên này có nhiều em 94 lắm. Ít ra thì em cũng hơn chúng nó 4 tuổi liền. Em là Trang. Anh tên gì. Em add anh rồi đấy. Cho tiện nc.:)
    Hơ. Sao biết. Chưa gì đã tự nhận mình là anh.:p Trên ub mới có chát chít, nhưng hình như phải là bạn rồi mới nc đc.:) Đểu!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top