M
Featured content
0
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • bạn ơi bạn có đang làm ở bộ phận IT của BIDV không? Nếu có bạn cho mình hỏi về mức lương sàn của bộ phận Lập trình viên, phát triển phần mềm nhé :) Mình cũng được ứng tuyển vào vị trí này, mình cần biết để dễ phỏng vấn hơn.
    Tks bạn nhiều
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top