Thành viên tích cực, Nam, 23, from chung cư Đồng Tầu Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội