Recent content by meoconkhongthatlong  1. M

    Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và thị trường chứng khoán

    Re: Tổng hợp 1 số tài liệu về Chứng khoán và TTCK Đang cần, muốn down quá mà không đủ, hic
  2. M

    Làm gì khi người yêu quá thực dụng?

    Một người vô tư như vậy thì làm sao lo cho gia đình. Chia tay và đừng níu kéo gì nữa.
Top