loveiu

Chữ ký

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
...
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc...
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Hà nội, ngày...tháng...năm...
Đã kí
loveiu
rẹt rẹt​

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Bên trên