L
Featured content
0
Reaction score
8

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Anh không có hứng lên CVCC - TVTH, mấy cái danh hão thì làm gì, rõ vớ vẩn, anh thích thì spam đấy, nếu anh không làm thì thiếu gì người làm, nói thật em pose như thế cũng chả có ai thèm đọc, và cũng chả khác gì anh đâu, nói người phải nghĩ đến mình, nghe chưa.
    Còn nữa vô cảm bây giờ là bệnh của tất cả mọi người, sau này em đi làm xem, cũng vô cảm như ai kia =))
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top