langoc

Theo thuyết hỗn độn, sự sắp xếp ưu tiên có vẻ như là những dữ liệu ngẫu nhiên lộn xộn. Đó không phải là sự may mắn. Đó là sự sắp xếp định trước cách các sự việc hoạt động trong vũ trụ.

SIFE-ING, KPMG, Thích nghĩ vẩn vơ và viết linh tinh The Joy of Cooking, Totto-chan, the Litt
Sinh nhật
15/3/90 (Tuổi: 33)
Địa chỉ
A, A

Các danh hiệu

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 2. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 3. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Bên trên