Recent content by laiquanghiep

  1. laiquanghiep

    Tôi không bắt buộc phải chiến thắng nhưng tôi phải chiến đấu đến cùng, Tôi không bắt buộc phải...

    Tôi không bắt buộc phải chiến thắng nhưng tôi phải chiến đấu đến cùng, Tôi không bắt buộc phải thành công nhưng tôi phải nỗ lực hết mình
Top