Thành viên tâm huyết, Nữ, 23, from Bắc từ liêm Hà nội