Thành viên tâm huyết, Nữ, 22, from Bắc từ liêm Hà nội