K
Featured content
0
Reaction score
47

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Xin chào bạn ^^
    Bạn chú ý viết tiếng việt có dấu, viết hoa chữ cái đầu dòng, sau dấu chấm theo đúng chuẩn chính tả trong các comment của bạn nhé. ^^
    Chúc bạn sẽ tìm hiểu thêm được nhiều kinh nghiệm, tài liệu từ UB và cũng đóng góp cho UB thêm nhiều bài viết, comment có chất lượng nhé. ^^
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top