H
Reaction score
17

Profile posts Latest activity Postings About

  • chào bạn, bạn đã có hợp đồng học việc chưa? làm bên doanh nghiệp luôn à?
    cho mình hỏi chuyện tý na, bạn đi PV CVKH ở Vincom hwa à? bạn nộp hồ sơ lâu chưa? vị trí của bạn hết hạn chưa hay vẫn chưa hết hạn nộp hồ sơ thế? mình cũng nộp nhưng thấy 30/6 mới hết hạn nộp, chẳng biết tech là hô đi pv nun hay chờ hết ùi pv 1 lượt các hồ sơ đạt nhỉ
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Banker Hub

Top