Thành viên mới, Nam, 27, from Thành Phố Hồ Chí Minh