Thành viên mới, Nam, 26, from Thành Phố Hồ Chí Minh