Thành viên mới, Nam, 28, from Thành Phố Hồ Chí Minh