F
Featured content
0
Reaction score
26

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Xin chào bạn ^^

    Bạn chú ý viết hoa chữ cái đầu dòng, sau dấu chấm theo đúng chuẩn chính tả trong các comment để góp phần nâng cao chất lượng các comment trên UB - cả về nội dung và hình thức - bạn nhé.

    Chúc bạn sẽ tìm hiểu thêm được nhiều kinh nghiệm, tài liệu từ UB cũng như đóng góp cho UB thêm nhiều bài viết, comment có chất lượng nhé. ^^
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top