Thành viên mới, Nữ, 26, from Ngọc châu- tân yên- bắc giang