Thành viên mới, Nữ, 25, from Ngọc châu- tân yên- bắc giang