Recent content by ch ngọc

 1. Agribank [10.09] Agribank chi nhánh Tỉnh Hải Dương tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Tỉnh Hải Dương thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 16 chỉ tiêu (09 Kế toán, 07 Tín dụng) - Agribank Hội sở Hải Dương: 01 tín dụng, 02 kế toán - Agribank chi nhánh Huyện Ninh Giang...
 2. Agribank [09.09] Agribank chi nhánh Tỉnh Ninh Bình tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Tỉnh Ninh Bình thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 04 chỉ tiêu (01 Kế toán, 03 Tín dụng) - Nghiệp vụ Tín dụng: 03 chỉ tiêu (làm việc tại Agribank chi nhánh huyện Gia Viễn, huyện Nho...
 3. Agribank [07.09] Agribank chi nhánh Tỉnh Lai Châu tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Tỉnh Lai Châu thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 03 chỉ tiêu (02 kế toán, 01 Thanh toán quốc tế) - Hội sở Tỉnh: 01 Thanh toán quốc tế - Huyện Nậm Nhùn: 01 kế toán - Huyện Tân Uyên...
 4. Agribank [07.09] Agribank chi nhánh Bắc Quảng Trị tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 08 chỉ tiêu (04 kế toán, 04 tín dụng) II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN a) Điều kiện và Hồ sơ dự tuyển - Người có đủ tiêu...
 5. Agribank [01.09] Agribank chi nhánh Tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 05 chỉ tiêu (02 kế toán, 03 tín dụng) - Agribank chi nhánh Huyện Phong Điền: 01 Chỉ tiêu - Agribank chi nhánh Huyện Hương Trà...
 6. Agribank [10.09] Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng đợt 1.2020

  @Hungvt1310 Admin vừa cập nhật đầy đủ thông tin, bạn xem nhé
 7. Agribank [07.09] Agribank chi nhánh Đông Gia Lai tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Đông Gia Lai thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 10 chỉ tiêu (05 vị trí tín dụng, 05 ví trí kế toán, ngân quỹ). - Hội sở Agribank chi nhánh Đông Gia Lai: 01 Tín dụng, 02 Kế toán -...
 8. Agribank [28.08] Agribank chi nhánh Tỉnh Bình Định tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh Tỉnh Bình Định thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 05 chỉ tiêu (05 vị trí tín dụng). II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN a) Điều kiện và Hồ sơ dự tuyển - Có một quốc tịch là...
 9. Agribank [11.09] Agribank chi nhánh KCN Sóng Thần tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh KCN Sóng Thần thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 10 chỉ tiêu (02 vị trí kế toán, 08 vị trí tín dụng) II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN a) Điều kiện và Hồ sơ dự tuyển - Có một...
 10. Agribank [28.08] Agribank chi nhánh tỉnh Cà Mau tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Cà Mau thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 08 chỉ tiêu (03 vị trí kế toán, 03 vị trí tín dụng, 02 vị trí lái xe) II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN a) Điều kiện và Hồ sơ...
 11. Agribank [31.08] Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 12 chỉ tiêu (08 vị trí kế toán, 03 vị trí tín dụng) Địa bàn công tác: Trụ sở, Phòng giao dịch của các chi nhánh trên địa bàn: -...
 12. Agribank Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 12 chỉ tiêu Đơn vị truyển dụng Tổng số Tín dụng Kế toán Hội sở tỉnh 02 01 01 CN Thành phố 01 01 - CN Kim Đồng 01...
 13. Agribank [10.09] Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 04 chỉ tiêu (03 kế toán, 01 lái xe) - Agribank chi nhánh Yên Minh: 01 Kế toán, 01 Lái xe - Agribank chi nhánh Xín Mần: 01 Kế toán -...
 14. Agribank [27.08] Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng đợt 1.2020

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG : 05 chỉ tiêu ( 03 vị trí kế toán, 01 vị trí tín dụng, 01 vị trí Dịch vụ & Marketing) - Hội sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bà...