Bộp
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings About

  • bạn ơi, bạn thi gdv ở sacombank rồi đúng k? tớ vừa nhận được thông báo thì viết. bạn có thể nói qua cho tớ về nội dung thi được k
    Bộp
    Bộp
    T thi vv qhkh bạn à,có 1 số câu nghiệp vụ,1 số câu hỏi về các phím tắt trong excel và word và 1 số về kiến thức xã hội
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top