A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn, bạn đã pv vòng cuối đợt VPB tuyển 6.1 ah, mình nhận được thông báo đi phỏng vấn PB đợt tháng 2 mà ko biết sao nữa, bạn có kinh nghiệm gì pv ở VP ko? chia sẻ cho tớ với, tớ qua vòng sơ tuyển mà ko thấy báo test mà pv tiếp:(
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top