Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng

  Chương trình đào tạo và huấn luyện Nghiệp vụ Ngân hàng, khóa học đào tạo nghiệp vụ ngân hàng chất lượng cao theo mô hình Quốc tế do UB Academy tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chương trình Banking Workshop (BWS)

  Đề tài:
  95
  Bài viết:
  3,955
 2. EasyBankers - Luyện thi vào Ngân hàng (EB)

  Đề tài:
  91
  Bài viết:
  1,026
 3. Chương trình Banker Plus (Banker+)

  Đề tài:
  2
  Bài viết:
  3
Loading more posts...(infinite scroll)