Các phương thức thanh toán trong TTQT

  Các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, chứng từ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, TTQT...

 1. Chuyển tiền & Nhờ thu

  Đề tài:
  15
  Bài viết:
  96
 2. Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit)

  Đề tài:
  47
  Bài viết:
  265
 3. Ứng trước và Ghi sổ

  Đề tài:
  0
  Bài viết:
  0
 4. Bank Payment Obligation

  Đề tài:
  0
  Bài viết:
  0
Sort by:
Tiêu đề
Bình luận Lượt xem
Bài viết cuối ↓

Đang tải...
Loading more posts...(infinite scroll)