Bankers Tư vấn Sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng

Khu vực dành cho Nhân viên Ngân hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng mình, do mình phụ trách đến Khách hàng, người tiêu dùng.

Tư vấn Dịch vụ Thẻ - Tiền gửi - Thanh toán

Khu vực dành riêng cho việc tư vấn các dịch vụ Thẻ, tiền gửi, ngoại hối ...
Threads
192
Messages
1.8K
Threads
192
Messages
1.8K

Tư vấn dịch vụ Tín dụng (Cho vay - Bảo lãnh - LC)

Khu vực dành riêng cho bankers tư vấn về các nghiệp vụ liên quan đến việc Vay vốn, bảo lãnh
Threads
83
Messages
1.5K
Threads
83
Messages
1.5K

Khách hàng than phiền chất lượng dịch vụ !!!

Khu vực dành riêng cho Khách hàng than phiền chất lượng dịch vụ. Than phiền của Bạn là động lực để chúng tôi hoàn thiện mình!
Threads
17
Messages
228
Threads
17
Messages
228

Members online

Top