XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

Giaminh11111

Thành viên mới

XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ​


Xóa đăng ký tạm trú online người dân có thể thực hiện đăng ký tạm trú một cách đơn giản nhanh chóng.

Đăng ký tạm trú là gì?​

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài nơi thường trú là nơi đăng ký tạm trú.

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan công an và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú

Các trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú​

  • Chết, có quyết định của toà án tuyên bố mất tích hoặc đã chết
  • Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú do việc đăng ký không đúng thẩm quyền, đối tượng, điều kiện.
  • Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.
  • Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; tước quốc tịch; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
  • Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú
  • Người đã đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú.
  • Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở cho thuê, ở nhờ, mượn cho ở nhờ đã chấm dứt việc cho thuê; mượn, ở nhờ không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.
  • Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó; đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó.

Trình tự thủ tục thực hiện xóa tạm trú​

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

Hồ sơ thay đổi đăng ký tạm trú​

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa tạm trú.

Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xóa tạm trú, cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA); cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung; hoàn thiện và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung; hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký;

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận; giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA) cho người đăng ký.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Cơ quan thực hiện xóa đăng ký tạm trú​

Cơ quan thực hiện xóa tạm trú là cơ quan đăng ký cư trú. Cơ quan đăng ký là công an xã; phường, thị trấn, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.


Xóa đăng ký tạm trú rất đơn giản; nếu bạn biết rành điện tử; nhưng cũng rất khó khăn nếu không am hiểu về quy trình thủ tục. Vậy nên nếu trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc hãy liên hệ với Gia Minh để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top