Theluu84

Thành viên mới
Công ty XNK (A) tiến hành nhập khẩu phân bón từ một công ty tai Singapore (B). Đồng thời (A) tiến hành bán toàn bộ lô hàng trên cho công ty vật tư nông nghiệp (C), và báo cho (C) đến nhận hàng tại càng Hải Phòng. Ngày giao hàng phân bón chậm nhất là ngày 15/09/2003.
Ngày 01/09/2003, theo yêu cầu của (C), A yêu cầu tu chỉnh L/C: cảng giao hàng tại cảng Hải Phòng sửa đổi thành cảng Sài Gòn. Đến cuối ngày 12/09 không có chấp nhận hay từ chối tu chỉnh từ phía công ty bán hàng Singapore (B), (A) quyết định không thay đổi kế hoạch giao hàng với (C), và báo cho (C) việc vẫn nhận lô hàng tại cảng Hải Phòng.
Ngày 15/09, (B) giao hàng tại cảng Sài Gòn. Trong khi đó. (C) lại điều phương tiện vận chuyển đến cảng Hải Phòng nhận hàng, kết quả là không nhận được hàng.
Ngày 25/09/2003 Ngân hàng phát hành L/C Việt nam nhận được đơn xuất trình ghi cảng đến là cảng Sài Gòn. Và lô hàng đã được (B) vận chuyển đến cảng Sài Gòn.
Từ đó phát sinh tranh chấp giữa 3 bên. Cty XNK A từ chối thanh toán với lý do: Cảng đến sai so với L/C gốc là cảng Hải Phòng.
Công ty Singapore B không đồng ý và dọa kiện A ra hội đồng quốc tế. Cty vật tư nông nghiệp C điều phương tiện đến Hải Phòng để nhận hàng: không có hàng, từ chối thực hiện hợp đồng, đòi công ty XNK A bồi thường thiệt hại.
Hỏi:
1/ Vấn đề trên giải quyết thế nào?
2/ Mọi chi phí, tổn thất do chuyển cảng nhận hàng, ai chịu?
Câu 4
 
Top