VPBank VPBS tuyển Thực tập sinh tiềm năng 2015

Lunited

Verified Banker
Khu vực tuyển dụng:

1. Hà Nội
- Phòng Phân tích
- Phòng Kế toán
- Phòng Giao dịch
- Phòng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư​

2. TP. Hồ Chí Minh
- Phòng Phân tích
- Phòng Kế toán
- Phòng Dịch vụ Ngân hàng cá nhân cao cấp
- Phòng Mội giới khách hàng tổ chức​

Quy trình tuyển dụng:
- Nhận hồ sơ (27/03 - 25/05/)
- Thi sát hạch (27/03 - 29/05/)
- Phỏng vấn (02/06 - 08/06)
- Thông báo kết quả (12/06)
- Thực tập và tuyển chọn (24/06 - 24/09)
Gửi hồ sơ: tuyendung@vpbs.com.vn
Đặt tên File: "thuctap15" | Khu vực | Nghiệp vụ | Họ tên

VPBS
 
Top