HOT VietinBank vs Vietcombank - Cảm nhận người trong cuộc

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

SU_BI

Verified Banker
Vietin thì mình đã nghe tiếng từ lâu là kinh khủng rồi, vào ra vô kể, Vietcom nghe có vẻ đỡ hơn nhưng giờ cũng đang dần theo gót Vietin rồi, cũng KPI và chỉ tiêu trên trời rồi, chính sách thì chậm thay đổi và thiếu nhạy bén với thị trường, nền tảng core đang dùng khá lạc hậu (đang trong quá trình nghiên cứu dự án core mới), và nói chung cũng tùy Chi nhánh và phòng ban làm việc, may mắn thì vào Chi nhánh tốt hoặc có sếp tâm lý không gây ức chế cho nhân viên, nên chưa chắc Vietcom về lâu dài đã hơn Vietin và không hẳn vào được Vietcom là đã ấm đâu (Tâm sự của một người vừa rời khỏi Vietcom).
B ở chi nhánh n àov để hình biết mà né
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top