Hiện tại, NHCTVN có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cán bộ làm việc tại TSC, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng


TTVị trí tuyển dụngMã vị tríNơi làm việcĐơn vịChỉ tiêuMô tả công việc
1Phó Phòng Phát triển kinh doanh506208Hà NộiPhòng Phát triển kinh doanh- Khối Bán lẻ1Xem tại đây
2Chuyên viên Phát triển kinh doanh tại Miền Bắc506171Hà NộiPhòng Phát triển kinh doanh- Khối Bán lẻ2
3Chuyên viên Phát triển kinh doanh tại Miền Nam506173TP. Hồ Chí MinhPhòng Phát triển kinh doanh- Khối Bán lẻ2
4Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng506174Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm tín dụng- Khối Bán lẻ1Xem tại đây
5Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng sản xuất kinh doanh506176Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm tín dụng- Khối Bán lẻ1
6Chuyên viên Phát triển dịch vụ Bancassurance506179Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm Huy động và Phí- Khối Bán lẻ2Xem tại đây
7Chuyên viên Phát triển sản phẩm tiền gửi kết hợp Đầu tư506178Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm Huy động và Phí- Khối Bán lẻ2
8Chuyên viên chính nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách, chế độ kế toán.505969Hà NộiPhòng Chế độ kế toán3Xem tại đây
9Chuyên viên nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách, chế độ kế toán.506218Hà NộiPhòng Chế độ kế toán2
10Chuyên viên Kế toán thuế506181Hà NộiPhòng Quản lý kế toán tài chính1Xem tại đây
11Chuyên viên Kế toán thanh toán506182Hà NộiPhòng Quản lý kế toán tài chính1
12Chuyên viên Kế toán mua sắm tài sản506185Hà NộiPhòng Quản lý kế toán tài chính2
13Chuyên viên Kế toán Xây dựng cơ bản 506186Hà NộiPhòng Quản lý kế toán tài chính1
14Chuyên viên Quản trị dữ liệu506187Hà NộiPhòng Quản lý Chi nhánh và Thông tin6Xem tại đây
15Chuyên viên Quy trình, chính sách và SPDV khối KHDN506204Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm&Marketing- Khối KHDN3Xem tại đây
16Chuyên viên mảng Ebanking506219Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm&Marketing- Khối KHDN2
17Chuyên viên mảng Marketing506205Hà NộiPhòng Phát triển sản phẩm&Marketing- Khối KHDN1
18Cán bộ chuyên trách Công tác Đảng506189Hà NộiĐảng ủy NHCT VN5Xem tại đây
19Phóng viên viết và ảnh506190Hà NộiBan Thông tin truyền thông3Xem tại đây
20Nhân viên Quay phim506192Hà NộiBan Thông tin truyền thông1
21Nhân viên Dựng phim506194Hà NộiBan Thông tin truyền thông2
22Nhân viên Marketing truyền thông 506198Hà NộiBan Thông tin truyền thông2
23Nhân viên thiết kế đồ họa506199Hà NộiBan Thông tin truyền thông3
24Nhân viên Quản trị thương hiệu và ISO 506201Hà NộiBan Thông tin truyền thông2
25Giảng viên bộ môn nghiệp vụ ngân hàng506203Hà NộiTrường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực2Xem tại đây
26Nhân viên Trung tâm thực hành Tài chính ngân hàng506202Hà NộiTrường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực2
Tổng55
[TBODY] [/TBODY]

II. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/06/2015

- Ứng viên nộp hồ sơ online qua email: tuyendung@vietinbank.vn;

- Bộ hồ sơ dưới dạng file nén. Tiêu đề hồ sơ theo cấu trúc: Ma vi Tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Đối với vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh tại Miền Bắc, tiêu đề hồ sơ là: 506171_Nguyen Van A_25062015)

III. Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển nội bộ:

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây);
- Bản scan bảng điểm, bằng đại học, văn bằng chứng chỉ khác (nếu có).

IV. Lưu ý

- NHCT chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);
- NHCT không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của NHCT trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Trân trọng./.
Hội đồng tuyển dụng NHCTVN


VietinBank
 

khaibk

Thành viên
cho mình hỏi chút, nếu đang nộp hồ sơ tuyển dụng tâp trung thì có đc nộp cái này nữa ko?
 

vuvuzela

Thành viên tích cực
Các bộ phận khác hem biết chứ kế toán mỗi vị trí tuyển có 1 chỉ tiêu mà yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hờ
 
Top