Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Hiện tại, NHCTVN có nhu cầu tuyển dụng các vị trí cán bộ làm việc tại TSC, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng
TT
Vị trí tuyển dụng
Mã vị trí
Nơi làm việc
Đơn vị
Chỉ tiêu
Mô tả công việc
1.​
Chuyên viên Phân tích thông tin tín dụng
505682​
Hà Nội​
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - TSC
01​
2.​
Chuyên viên Quản lý danh mục
505683​
Hà Nội​
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng - TSC
02​
3.​
Chuyên viên Tổ Mô hình đo lường rủi ro tín dụng
505684​
Hà Nội​
Phòng Quản lý rủi ro tín dụng – TSC
01​
4.​
Chuyên viên Tiếp thị và bán sản phẩm ngoại hối doanh nghiệp
505697​
Hà Nội​
Phòng Bán hàng và phát triển kinh doanh – TSC
02​
5.​
Chuyên viên Kiểm soát
505688​
Hà Nội​
Phòng Bán hàng và phát triển kinh doanh – TSC
01​
6.​
Chuyên viên Khách hàng FDI và NVQT
505687​
Hà Nội​
Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn quốc tế - TSC
02​
7.​
Chuyên viên Khách hàng FDI và NVQT
505687​
HCM​
Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn quốc tế - Phòng kéo dài tại HCM
02​
8.​
Chuyên viên Quản lý rủi ro tích hợp
505705​
Hà Nội​
Văn phòng Quản lý triển khai Basel II
04​
9.​
Nhân viên Chăm sóc khách hàng Contact Center
505685​
Hà Nội​
Trung tâm Contact Center – Phòng Quản lý và hỗ trợ INCAS
29​
Xem tại đây
10.​
Điều phối viên tiếng Nhật
505686​
Hà Nội​
Văn phòng điều phối SCO
01​
Tổng
45
[TBODY] [/TBODY]
II. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/03/2015

- Ứng viên nộp hồ sơ online qua email: tuyendung@vietinbank.vn;

- Bộ hồ sơ dưới dạng file nén. Tiêu đề hồ sơ theo cấu trúc: Ma vi Tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Đối với vị trí Chuyên viên Phân tích thông tin tín dụng, tiêu đề hồ sơ là: 505682_Nguyen Van A_05032015)

III. Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển nội bộ:

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây);
- Bản scan bảng điểm, bằng đại học, văn bằng chứng chỉ khác (nếu có).

IV. Lưu ý

- NHCT chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);
- NHCT không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của NHCT trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Trân trọng./.
Hội đồng tuyển dụng NHCTVN
 
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top