Anth

Adm
deea38bc4f18b946e009.jpg


Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Laos) là ngân hàng 100% vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoạt động luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 30 Ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Tạp chí The Banker công bố, danh sách “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (do Công ty Anphabe và Intage công bố)…

Với những lợi thế từ ngân hàng mẹ, Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào thông báo tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ; Phó Trưởng phòng Khách hàng; Phó Trưởng phòng Kế toán phụ trách Kế toán , Quản lý nợ; Cán bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Cán bộ Khách hàng; Cán bộ thẩm định và phê duyệt tín dụng; Cán bộ quản trị rủi ro; Cán bộ kiểm toán nội bộ; Cán bộ Kế toán…. cụ thể như sau:

1. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ​
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
 • Kinh nghiệm​
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hành chính, nhân sự hoặc lĩnh vực có liên quan.​
 • Tối thiểu 3 năm ở vai trò cấp quản lý đơn vị có quy mô tương đương.​
 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính, pháp luật, hiểu biết sâu sắc về quản trị nhân sự.​
 • Tiêu chí ưu tiên​
 • Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, Luật hoặc những ngành có liên quan.​
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
b. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân
 • Kiến thức​
 • Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn​
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ​
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu và đề xuất.​
 • Khả năng​
 • Khả năng tư duy logic​
 • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định​
 • Phẩm chất cá nhân​
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao​
 • Tự tin, quyết đoán​
 • Thân thiện, hòa đồng​
 • Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.​
2. Phó Trưởng phòng Khách hàng – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ​
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
 • Kinh nghiệm​
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực tương đương, trong đó, tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về Tín dụng (là kinh nghiệm làm việc thực tế của cán bộ được tính theo số năm công tác trong lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng và thực hiện một trong số các công việc) Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng; hoặc (ii)Rà soát rủi ro tín dụng; hoặc (iii)Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng và/hoặc các TCTD khác).​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
b. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân
 • Kiến thức​
 • Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ NH, phân tích tài chính, quy trình nghiệp vụ NH;​
 • Am hiểu kiến thức về định giá tài sản, thu hồi nợ xấu, kiến thức luật chuyên ngành liên quan, kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng​
 • Có hiểu biết cơ bản về kế toán, hạch toán, nhận biết các hồ sơ giả mạo;​
 • Kỹ năng​
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất​
 • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ​
 • Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn​
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc​
 • Nhạy bén và có cảm quan tín dụng​
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng​
 • Khả năng​
 • Khả năng tư duy logic​
 • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định​
 • Phẩm chất cá nhân​
 • Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao​
 • Tự tin, quyết đoán​
 • Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao​
 • Thân thiện, hòa đồng​
3. Phó Trưởng phòng Kế toán phụ trách Kế toán, Quản lý nợ – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ:​
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên.​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
 • Kinh nghiệm:​
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng.​
 • Tiêu chí ưu tiên:​
 • Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, Luật hoặc những ngành có liên quan.​
 • Có kinh nghiệm làm quản lý trực tiếp về kế toán, tài chính, ngân hàng tại các Ngân hàng/Tổ chức quốc tế.​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
b. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân
 • Kiến thức​
 • Am hiểu sâu sắc về kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của ngân hàng/kiến thức nghiệp vụ kế toán ngân hàng thương mại/kiến thức của phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập chuyển tiền/quy trình nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng;​
 • Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức về luật chuyên ngành như luật thuế, luật đấu thầu, đầu tư, đất đai…​
 • Có kinh nghiệm làm quản lý trực tiếp về kế toán, tài chính, ngân hàng tại các Ngân hàng/tổ chức quốc tế.​
 • Có kinh nghiệm trong công tác Quản lý nợ.​
 • Kỹ năng​
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất​
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông​
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc​
 • Khả năng​
 • Khả năng tư duy logic​
 • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định​
 • Phẩm chất cá nhân​
 • Tuân thủ kỷ luật​
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm​
 • Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.​
4. Cán bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Trình độ
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
 • Kinh nghiệm​
 • Có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại.​
 • Có kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo, làm việc chi tiết.​
 • Tiêu chí ưu tiên​
 • Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ;​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
5. Cán bộ Khách hàng – Số lượng tuyển: 02 cán bộ

a. Trình độ
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
b. Kinh nghiệm
 • Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng​
 • Có khả năng nhận biết, theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng.​
 • Lập kế hoạch bán hàng, tiếp thị, giao tiếp và đàm phán tốt..​
 • Tiêu chí ưu tiên​
 • Trình độ Thạc sỹ trở lên;​
 • Có kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng.​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 30 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
6. Cán bộ Thẩm định và phê duyệt tín dụng – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Trình độ
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và các chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên.​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
b. Kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm công tác tín dụng.​
 • Có kiến thức tốt về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng.​
 • Khả năng phân tích đánh giá phương án kinh doanh/ dự án đầu tư tốt/am hiểu quy định pháp luật.​
 • Khả năng tư duy logic, đánh giá, phân tích và ra quyết định tốt.​
 • Tiêu chí ưu tiên​
 • Trình độ Thạc sỹ hoặc có văn bằng 2 các chuyên ngành: Luật, Thẩm định giá.​
 • Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm công tác khách hàng, thẩm định/phê duyệt tín dụng…​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
7. Cán bộ Quản trị rủi ro (Basel II, rủi ro) – Số lượng tuyển: 02 cán bộ

a. Trình độ
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và các chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên.​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
b. Kinh nghiệm
 • Hiểu biết về công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại (rủi ro tín dụng, thị trường, hoạt động…); hiểu biết về Basel 2, IFRS9…Có kỹ năng phân tích, xây dựng chính sách.​
 • Tư duy logic; tổng hợp /phân tích /đánh giá/giải quyết vấn đề.​
 • Tiêu chí ưu tiên​
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 01 năm làm về chính sách của ngân hàng, làm các dự án chuyển đổi Basel 2…​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
8. Cán bộ Kiểm toán nội bộ – Số lượng tuyển: 01 cán bộ

a. Trình độ:
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật và các chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên.​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
b. Kinh nghiệm:
 • Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN về kiểm tra, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.​
 • Kỹ năng thuyết trình, trình bày, truyền đạt thông tin mạch lạc, rõ ràng, chuẩn xác.​
 • Tiêu chí ưu tiên:​
 • Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, có các chứng chỉ nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán (ACCA, CFA, CIA, CPA,…).​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
9. Cán bộ Kế toán – Số lượng tuyển : 02 cán bộ

a. Trình độ
 • Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành có liên quan.​
 • Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo tiếng Việt. Tiếng Anh tương đương trình độ C trở lên​
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS Outlook…​
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo, làm việc chi tiết​
 • Ưu tiên.​
 • Có kinh nghiệm làm công tác kế toán tại các ngân hàng thương mại.​
 • Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. Sức khỏe: Tốt.​
Hình thức thi tuyển dụng:
 • Vòng 1: Tuyển chọn hồ sơ.​
 • Vòng 2: Làm bài Test​
 • Vòng 2. Phỏng vấn trực tiếp.​
Hình thức nộp hồ sơ:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng HCNSNQ, Trụ sở VCB Lào, số 12, Đại lộ Lane Xang, Bản Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào hoặc​
 • Nộp hồ sơ trực tuyến qua email: [email protected]
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/09/2021​
 • Dự kiến thời điểm thi và phỏng vấn (Các ứng cử viên là người Việt Nam đang ở tại Việt Nam có thể chỉ tham gia phỏng vấn): Từ ngày 10/10/2021​
Hồ sơ dự tuyển bắt buộc bao gồm:
 • Phiếu dự tuyển viết bằng tiếng Việt theo mẫu của VCB Lào. Ứng viên download phiếu dự tuyển tại đường link: PhieuDuTuyen - TiengViet.docx
Click Chọn File àDownload à Microsoft Word (.doc)​
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật trong giai đoạn 03 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (có thể bổ sung khi phỏng vấn);
 • Bản sao ID card hoặc sổ hộ khẩu thường trú đối với người Lào; bản sao hộ chiếu đối với người nước ngoài.​
 • Giấy xác nhận nơi ở được chính quyền Bản ký (có thể bổ sung khi phỏng vấn);
 • Giấy xác nhận của tòa án về lý lịch tư pháp (có thể bổ sung khi phỏng vấn);
 • Bản sao các văn bằng và bảng điểm (xuất trình bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 03 tháng gần nhất (có thể bổ sung khi phỏng vấn);
 • 02 ảnh 3 x 4.​
 • Lưu ý: Trong trường hợp ứng viên nộp hồ sơ qua email [email protected] thì tiêu đề email vui lòng ghi theo định dạng: “Họ_và_tên_ứng_viên – Dự tuyển VCB Lào đợt 2/2021”. Ví dụ “Nguyễn Văn A – Dự tuyển VCB Lào đợt 2/2021”./.​
----------------------------------------------------------------​
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3999.2518| Email: [email protected] | Website: Trang chủ | UB Academy
 

Attachments

 • PhieuDuTuyen - TiengViet.docx
  145.1 KB · Views: 1
Last edited:
Top