HOT Vietcombank - Trung tâm Định giá Tài sản Thông báo Tuyển dụng Nhân sự Tháng 10/2021

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

The Banker

Super Moderator
Bank's User
vietcombank-3-1609577783947430246984.jpg
Vietcombank - Trung tâm Định giá Tài sản Thông báo Tuyển dụng Nhân sự Tháng 10/2021

Hạn nộp hồ sơ:
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm
----------------------------------------------------
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VÀ NƠI LÀM VIỆC


II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC
1. CV Định giá tài sản chung

Mô tả công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:


a) Thực hiện định giá TSBĐ và có ý kiến liên quan đến thẩm định TSBĐ theo quy định được phân công, đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và tiến độ công việc.

b) Thực hiện kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tài sản

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Theo dõi dữ liệu và lập báo cáo nội bộ, cung cấp hồ sơ và dữ liệu cho Phòng/Ban theo chỉ đạo của Lãnh đạo khu vực.

b) Thảo luận các khó khăn, vướng mắc với các bên liên quan nội/ngoại bộ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao


Tiêu chuẩn tuyển dụng


I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kỹ thuật, Định giá, Thẩm định giá hoặc chuyên ngành có liên quan.​
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.​
 • Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.​
2. Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thẩm định giá hoặc các lĩnh vực có liên quan.​
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản​
3. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng

4. Kiến thức:
 • Am hiểu về nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản.​
 • Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và các giao dịch tín dụng của ngân hàng.​
 • Có kiến thức sâu về luật và các quy định của ngân hàng nhà nước.​
 • Có kiến thức sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kế toán, giao dịch kế toán, và xác định hồ sơ giả mạo.​
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Năng lực chuyên môn:
 • Kỹ năng phân tích, thẩm định giá TSBĐ​
 • Kỹ năng quản lý và đánh giá rủi ro về tài sản, tín dụng​
 • Kỹ năng am hiểu về tình hình kinh tế​
 • Kỹ năng cung cấp và quản lý chất lượng dịch vụ.​
2. Năng lực con người cốt lõi:
 • Kỹ năng xây dựng và quản lý nhóm.​
 • Kỹ năng phát triển con người.​
 • Kỹ năng lãnh đạo.​
 • Kỹ năng ra quyết định, xử lý tình huống.​
Các tiêu chí ưu tiên
 • Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.​
 • Bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.​
 • Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.​
2. CV Định giá tài sản máy móc thiết bị
Mô tả công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:


a) Thực hiện định giá TSBĐ và có ý kiến liên quan đến thẩm định TSBĐ theo quy định được phân công, đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và tiến độ công việc.

b) Thực hiện kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tài sản.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Theo dõi dữ liệu và lập báo cáo nội bộ, cung cấp hồ sơ và dữ liệu cho Phòng/Ban theo chỉ đạo của Lãnh đạo khu vực.

b) Thảo luận các khó khăn, vướng mắc với các bên liên quan nội/ngoại bộ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Trung tâm và VCB.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Trung tâm giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:


- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ loại Trung bình khá trở lên hệ đào tạo chính quy tập trung tại Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành liên quan, bao gồm các trường:

i. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

ii. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

iii. Trường Đại học Giao thông vận tải

iv. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

v. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

vi. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

vii. Các trường Đại học nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

2. Kinh nghiệm:
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thẩm định giá hoặc các lĩnh vực có liên quan.​
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ định giá, thẩm định giá máy móc thiết bị​
3. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

4. Kiến thức:
 • Am hiểu về nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản nói chung và nghiệp vụ định giá, thẩm định giá máy móc thiết bị nói riêng.​
 • Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và các giao dịch tín dụng của ngân hàng.​
 • Có kiến thức sâu về luật và các quy định của ngân hàng nhà nước.​
 • Có kiến thức sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kế toán, giao dịch kế toán, và xác định hồ sơ giả mạo.​
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng phân tích, thẩm định giá TSBĐ​
 • Kỹ năng quản lý và đánh giá rủi ro về tài sản, tín dụng​
 • Kỹ năng am hiểu về tình hình kinh tế​
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.​
 • Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.​
 • Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng dễ hiểu.​
 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.​
2. Khả năng:
 • Tư duy logic.​
 • Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.​
 • Hoàn thành công việc dưới áp lực của tiến độ và chất lượng công việc​
3. Phẩm chất cá nhân:
 • Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.​
 • Chịu được áp lực công việc.​
 • Có tinh thần làm việc theo nhóm.​
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.​
Các tiêu chí ưu tiên
 • Thực hiện định giá, thẩm định giá các loại tài sản khác ngoài máy móc thiết bị như: bất động sản, phương tiện vận tải, hàng hóa …​
 • Ưu tiên có Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.​
 • Ưu tiên có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.​
 • Ưu tiên trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.​
3. Phó trưởng khu vực
Mô tả công việc

1. Hỗ trợ chỉ đạo hoạt động chuyên môn theo phân công của Trưởng khu vực:


a) Phân công, đôn đốc và chỉ đạo các cán bộ thuộc phạm vi quản lý nhằm hoàn thành công việc được giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch công việc được giao

b) Theo dõi và hỗ trợ Trưởng Khu vực đánh giá kết quả thực hiện của các cán bộ thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

2. Chỉ đạo thực hiện các CNNV chính theo phân công của Trưởng khu vực:

a) Trực tiếp thực hiện rà soát, phê duyệt giá trị của các TSBĐ theo thẩm quyền.

b) Phối hợp và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin giá tài sản và danh mục TSBĐ tại địa bàn quản lý.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác định giá TSBĐ tại các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính/Chi nhánh VCB thuộc địa bàn quản lý.

d) Ký kết các văn bản theo phân cấp, ủy quyền của người có thẩm quyền và quy định của VCB.

e) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện công tác định giá và phê duyệt giá trị của các TSBĐ trong khu vực phụ trách theo yêu cầu của Trưởng Khu vực /Ban Giám đốc TTĐGTS.

f) Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Thảo luận các khó khăn, vướng mắc với các bên liên quan nội/ngoại bộ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh

4. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Trung tâm và VCB.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Ban Giám đốc TTĐGTS và Trưởng Khu vực giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:


- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kỹ thuật, Định giá, Thẩm định giá hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính và Thẩm định giá hoặc các lĩnh vực có liên quan.

3. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

4. Kiến thức:
 • Am hiểu về nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản.​
 • Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và các giao dịch tín dụng của ngân hàng.​
 • Có kiến thức sâu về luật và các quy định của ngân hàng nhà nước.​
 • Có kiến thức sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kế toán, giao dịch kế toán, và xác định hồ sơ giả mạo.​
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo​
 • Lập kế hoạch và tổ chức công việc​
 • Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng​
 • Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng​
2. Khả năng
 • Khả năng tư duy logic​
 • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định​
3. Phẩm chất cá nhân:
 • Trung thực, bản lĩnh vững vàng, kiên định.​
 • Quan hệ cởi mở, lịch thiệp, lắng nghe nhưng thẳng thắn, khách quan.​
 • Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao.​
Các tiêu chí ưu tiên
 • Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.​
 • Trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.​
 • Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng, thẩm định giá quản trị rủi ro tại các tổ chức tài chính ngân hàng trong nước và quốc tế​
------------------------------------------------------------​
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội​
 
Last edited:
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top