VietCapitalBank VietCapitalBank tuyển dụng Thực tập sinh vị trí Quan hệ khách hàng tại nhiều tỉnh thành (25/11/2016)

Địa điểm làm việc:Tp. HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Daklak, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau
[TBODY] [/TBODY]
Số lượng:250
Chức danh:- Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân tiềm năng
- Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng
Phạm vi tiếp nhậnSinh viên được tiếp nhận, đào tạo tập trung và trải nghiệm công việc thực tế tại Trung tâm Kinh doanh/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Ngân hàng trên toàn quốc:
- Khu vực Tp. HCM
- Khu vực miền Bắc: Chi nhánh Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng
- Khu vực miền Trung: Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Daklak
- Khu vực Đông Nam Bộ: Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh
- Khu vực Tây Nam Bộ: An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Cà Mau và Kiên Giang
Quyền lợi- Tham gia đào tạo tập trung về kỹ năng + nghiệp vụ có liên quan và trải nghiệm công việc thực tế tại các Đơn vị kinh doanh.
- Hỗ trợ chi phí đào tạo trong quá trình thực tập tiềm năng tại các Đơn vị kinh doanh.
- Cơ hội được tuyển dụng chính thức trong hoặc sau quá trình thực tập tại các Đơn vị kinh doanh.
Yêu cầu tuyển dụng:- Sinh viên năm cuối (đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trong năm 2016) thuộc các chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
- Hiểu rõ bản thân và có định hướng phát triền nghề nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng và yêu thích kinh doanh.
Yêu cầu hồ sơ: Bảng thông tin sinh viên theo mẫu của Ngân hàng (BM 04 - QTSVTT) có dán ảnh
Nơi nhận hồ sơ:Gửi Bảng thông tin ứng viên về email tuyendung@vietcapitalbank.com.vn
Tiêu đề/ Nội dung email ghi rõ:

Địa điểm thực tập_Chức danh ứng tuyển_Họ và tên
Ví dụ: HCM_SVTT QHKH CN_Nguyen Van A
Hạn chót nhận HS:25/11/2016
[TBODY] [/TBODY]
 

thekinh173

Thành viên
Địa điểm làm việc:Tp. HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Daklak, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau
[TBODY] [/TBODY]
Số lượng:250
Chức danh:- Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân tiềm năng
- Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp tiềm năng
Phạm vi tiếp nhậnSinh viên được tiếp nhận, đào tạo tập trung và trải nghiệm công việc thực tế tại Trung tâm Kinh doanh/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Ngân hàng trên toàn quốc:
- Khu vực Tp. HCM
- Khu vực miền Bắc: Chi nhánh Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng
- Khu vực miền Trung: Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Daklak
- Khu vực Đông Nam Bộ: Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh
- Khu vực Tây Nam Bộ: An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An, Cà Mau và Kiên Giang
Quyền lợi- Tham gia đào tạo tập trung về kỹ năng + nghiệp vụ có liên quan và trải nghiệm công việc thực tế tại các Đơn vị kinh doanh.
- Hỗ trợ chi phí đào tạo trong quá trình thực tập tiềm năng tại các Đơn vị kinh doanh.
- Cơ hội được tuyển dụng chính thức trong hoặc sau quá trình thực tập tại các Đơn vị kinh doanh.
Yêu cầu tuyển dụng:- Sinh viên năm cuối (đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trong năm 2016) thuộc các chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
- Hiểu rõ bản thân và có định hướng phát triền nghề nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng và yêu thích kinh doanh.
Yêu cầu hồ sơ: Bảng thông tin sinh viên theo mẫu của Ngân hàng (BM 04 - QTSVTT) có dán ảnh
Nơi nhận hồ sơ:Gửi Bảng thông tin ứng viên về email tuyendung@vietcapitalbank.com.vn
Tiêu đề/ Nội dung email ghi rõ:

Địa điểm thực tập_Chức danh ứng tuyển_Họ và tên
Ví dụ: HCM_SVTT QHKH CN_Nguyen Van A
Hạn chót nhận HS:25/11/2016
[TBODY] [/TBODY]
x
 
Top