VietBank Vietbank tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý Rủi ro Tín dụng tại TP HCM (15/10/2016)

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
 • Thực hiện phân nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của ngân hàng nhà nước.
 • Quản lý các giới hạn tín dụng theo quy định của NHNN và theo quy định nội bộ của Vietbank.
 • Quản lý danh mục tín dụng theo chính sách tín dụng của Vietbank.
 • Theo dõi, quản lý dư nợ các khách hàng, nhóm khách hàng quan trọng của Vietbank.
 • Theo dõi và đôn đốc đơn vị kinh doanh xử lý các khoản nợ có vấn đề.
 • Hướng dẫn đơn vị kinh doanh sử dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng, đánh giá lại hệ thống định kỳ hàng năm.
 • Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng.
 • Lập báo cáo quản trị, thông kê liên quan đến tín dụng định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Thực hiện các công việc có liên quan theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
YÊU CẦU
HỌC VẤN
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng...
YÊU CẦU
KINH NGHIỆM
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng.
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại.
 • Hiều biết về các quy định của NHNN trong quản lý rủi ro tín dụng.
YÊU CẦU
KHÁC
 • Kỹ năng xử lý và thống kê số liệu.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
 • Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
 • Vi tính: văn phòng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu
NƠI LÀM VIỆCTP.HCM
HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ15/10/2016 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)
[TBODY] [/TBODY]

Nơi nhận hồ sơ: 62A CMT8, phường 6, quận 3, TPHCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.
 
Top