VietBank Vietbank tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm toán nội bộ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội [20/09/2016]

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ
CÔNG VIỆC
 • Tham gia kiểm toán tại chỗ các đơn vị Vietbank
 • Thực hiện công tác kiểm toán thường xuyên hàng ngày và đột xuất tại chi nhánh.
 • Kiểm toán tại các chi nhánh khác trong hệ thống Vietbank khi được Trưởng Ban điều động tối đa 02 lần trong năm.
 • Kiểm tra việc sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả (nhân sự, đào tạo) của chi nhánh.
 • Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ tài chính kế toán, chế độ quản lý nhà nước và tình hình chấp hành các chính sách, quyết định, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
 • Kiểm tra việc chấp hành nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng tại chi nhánh.
 • Kiểm tra tính tuân thủ các quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục quản lý của toàn bộ cũng như từng khâu công việc của từng bộ phận trong hệ thống kiểm tra nội bộ.
  a. Nghiệp vụ tín dụng:
  • Kiểm tra tất cả các hồ sơ vay phát sinh tại chi nhánh(chú trọng tính tuân thủ phê duyệt)
  • Kiểm tra hạn mức tín dụng .
  • Kiểm tra việc nhập xuất kho tài sản thế chấp.
  • Lập báo cáo phân tích chi tiết cho từng hồ sơ nợ quá hạn phát sinh.
  • Kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn và sử dụng vốn vay, trả nợ của khách hàng tại chi nhánh.
  • Kiểm tra việc thẩm định khách hàng của cán bộ tín dụng.
  • Kiểm tra thực hiện các báo cáo theo quy định của NHNN, Vietbank và các cơ quan liên quan.
  b. Nghiệp vụ giao dịch – ngân quỹ:
  • Kiểm tra chọn mẫu các chứng từ giao dịch của tất cả các Teller.
  • Kiểm tra tất cả hồ sơ mở tài khoản của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
  • Kho quỹ: kiểm tra hoạt động kho quỹ đột xuất 02 lần/tháng
  • Ấn chỉ có giá: kiểm tra tại quầy 02 tuần /lần, tại kho 03 tháng/lần.
  • Kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm soát chứng từ tại chi nhánh.
  • Kiểm tra việc lưu trữ và đóng chứng từ giao dịch.
 • Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm toán.
YÊU CẦU
HỌC VẤN
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
YÊU CẦU
KINH NGHIỆM
 • Đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực tín dụng/Hỗ trợ tín dụng hoặc Kiểm toán các hoạt động tín dụng/giao dịch tại Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm kiểm toán tại Ngân hàng
 • Hiểu biết chi tiết về luật Ngân hàng nhà nước, luật các Tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và luật dân sự.
 • Hiểu biết chi tiết chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán.
 • Hiểu biết chi tiết về Pháp lệnh, nghị định của ngành và Chính phủ (liên quan đến kinh doanh tiền tệ).
 • Ưu tiên ứng viên Nam
YÊU CẦU
KHÁC
 • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
 • Kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm toán.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng phân tích đối tượng kiểm toán.
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
 • Vi tính: văn phòng
 • Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với máy tính và nghiên cứu tài liệu
[TBODY] [/TBODY]

Nơi nhận hồ sơ: 62A CMT8, phường 6, quận 3, TPHCM hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Lưu ý:
Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 20/9/2016 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)
 
Top